HELSENORGE

DPS døgnseksjonen Molde

DPS døgnseksjonen Molde har 18 døgnplassar og gir utgreiing, behandling og rehabilitering innanfor eit breitt spekter av psykiske lidingar. Spesielt blir det fokusert på miljøterapi og fysisk aktivitet i tillegg til ulike individuelle og gruppebaserte tilnærmingsmåtar.

Fann du det du leita etter?