DPS døgnseksjonen Molde

DPS døgnseksjonen Molde har 18 døgnplassar og gir utgreiing, behandling og rehabilitering innanfor eit breitt spekter av psykiske lidingar. Spesielt blir det fokusert på miljøterapi og fysisk aktivitet i tillegg til ulike individuelle og gruppebaserte tilnærmingsmåtar.

Les meir om DPS døgnseksjonen Molde

DPS døgnseksjonen Molde

Helse Møre og Romsdal HF, har i alt fem distriktspsykiatriske sentra (DPS) der eitt ligg i Molde. DPS Molde ligg i Knausensenteret om lag 2 km aust for sentrum og består av to seksjonar, ein DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært. DPS Molde har primært tenester til innbyggjarar i kommunane Sandøy, Misund, Aukra, Vestnes, Rauma, Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Nesset og Sunndal.

Kontakt

Oppmøtestad
Nøisomhedsveien 12
6416 Molde
Telefon
71217380 . Forløpskoordinator pakkeforløp 71217350
E-post
Knausensenteret
Besøksadresse
Nøysomhetsvegen 12(Google maps)
6416 Molde
Telefon
71120000
Sentralbord

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Spisestader

​Kantina ved hovudinngangen på Knausen er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag - fredag: 11.00 - 14.00
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[{"Title":"DPS poliklinikk - Kristiansund","Department":"DPS poliklinikk Kristiansund|c47a74a7-cddf-4a85-ac49-0988de384fbb","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Kristiansund","Department":"DPS døgnseksjon Kristiansund|2150dac4-ea63-45d9-a88f-8d4e5520d57c","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS poliklinikk Knausensenteret - Molde","Department":"DPS poliklinikk Molde|6c182266-f25c-4b79-98c9-4604899a4eca","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"DPS døgnsesksjon Knausensenteret - Molde","Department":"DPS døgnseksjon Molde|92942abb-7b0e-4482-a752-d15a4b143824","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Hjelset","Department":"Akutt psykisk helse Hjelset|6a0b3dfb-1e4e-4b03-abaa-f6f70da0faf6","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Rehabilitering psykisk helse - Hjelset","Department":"Rehabilitering psykisk helse Hjelset|b8da51b6-0c56-4ab7-896c-7e628da67b6a","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=rehabilitering-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Hjelset","Department":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal|0cfe7592-a228-4f46-b2b9-e427fbfbf39f","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-nordmore-og-romsdal-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Molde Sjukehus","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Molde|81dd578d-a0d6-4064-9b42-c19517a4fa7c","Locations":"Molde sjukehus|2335d1fd-7dbd-4754-9ae0-783a9ca05f0f","TitleExtension":" ved Molde Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-molde-sjukehus","FNSPOrganizationNumber":"974745569"},{"Title":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal - Brunvollsenteret","Department":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal|97955b69-a5c1-4807-b693-425a6baaade0","Locations":"","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-nordmore-og-romsdal-brunvollsenteret","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Sjøholt","Department":"DPS Sjøholt|4ebdc1ac-2804-4622-b2f4-900c8c8760ff","Locations":"Sjøholt|7729cabd-fb68-479d-8bde-d2fbd9a4bb7c","TitleExtension":" på Sjøholt","LocationQueryString":"?sted=dps-sjoholt","FNSPOrganizationNumber":"973994107"},{"Title":"DPS Vegsund","Department":"DPS Vegsund|dd9fa152-b661-4d26-8b49-66d538bfb13c","Locations":"Vegsund|b1744e6b-ee35-4c48-a435-0f261c7aedd6","TitleExtension":" på Vegsund","LocationQueryString":"?sted=dps-vegsund","FNSPOrganizationNumber":"974576910"},{"Title":"DPS poliklinikk - Ålesund ","Department":"DPS poliklinikk Ålesund|4cf303aa-bbd1-4d38-afc6-dca69f31384b","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Ålesund","Department":"DPS ambulant seksjon Ålesund|c2b1b211-4b18-46f2-aeb9-0f768c13f871","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Ålesund","Department":"Akutt psykisk helse Ålesund|33b5ebdd-24df-40b6-8b5c-48528358e342","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Ålesund","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund|f098fd37-7913-404c-8eaf-276513a9a20d","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR - Ålesund ","Department":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR|348fe341-dd15-42bf-8210-a5eecb396254","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=lokal-sikkerheitspsykiatri-hmr-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Alderspsykiatri Sunnmøre - Ålesund","Department":"Alderspsykiatri Sunnmøre|b1e37f37-25c6-4375-91ba-fdc78efb6399","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Spesialisert habilitering Sunnmøre - Ålesund","Department":"Spesialisert habilitering Sunnmøre|3b245707-de49-446f-9733-0a23dd6e2ab6","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS poliklinikk - Volda","Department":"DPS poliklinikk Volda|2076f665-7ecf-474a-b3c4-590c0e3d4870","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Volda","Department":"DPS døgnseksjon Volda|083177f6-453d-49da-9b2d-28672143e0ba","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Volda","Department":"DPS ambulant seksjon Volda|5deb21ea-18b0-4bfc-88cf-e52802da7dd3","Locations":"Myrvågsenteret|8145f69e-fbf7-4bca-9d2a-97bdcd653f77","TitleExtension":" i Myrvågsenteret","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal","Department":"Klinikk for psykisk helse og rus|9ccd630a-5cfd-46c0-8273-7332df3b9bf7","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1;Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":"i Molde og Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-nordmore-og-romsdal","FNSPOrganizationNumber":"993521248"}]

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.