HELSENORGE

Lokal sikkerheitspsykiatri HMR

Lokal sikkerheitspsykiatri HMR er ein fylkesdekkande sikkerheitspost innan psykisk helsevern. Personalet er tverrfagleg samansett med brei kompetanse innan blant anna risikovurdering og handtering, rus, psykiatri, rehabilitering, psykososial behandling og miljøterapi. Lokal sikkerheitspsykiatri HMR gir tett oppfølging både inne i avdeling og ute i samfunnet gjennom heile behandlinga.

Fann du det du leita etter?