HELSENORGE

Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund

Behandlingstilbodet hos oss blir tilpassa den enkelte pasient. Vi legg vekt på fellesaktivitetar som miljøterapi, gruppeterapi og ulike fysiske aktivitetar. Seksjonen har eit variert og godt kvalifisert fagpersonale. Vi handterer psykiske lidingar som for eksempel angstlidingar, stemningslidingar, psykosar, personlegdomsforstyrringar, posttraumatiske stresslidingar, spiseforstyrringar, rusproblem, speleavhengigheit, krisereaksjonar og tilpassingsforstyrringar.

Liggetida varierer frå nokre dagar til fleire veker. Det er plass til 14 pasientar hos oss.

Fann du det du leita etter?