Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Seksjonen tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og utgreiing til rusavhengige over 18 år. Behandlinga krev at du kan fungere innan rammene av ein open seksjon. Vi ønsker å gi eit tilbod til deg som har rusproblematikk som den dominerende utfordringa, og ikkje psykiske problemstillingar som overskygger evna til å delta aktivt under opphaldet.


 

Les meir om Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Behandling og utgreiing i avdelinga vert normalt tilbydd i åtte veker, med mogelegheit for individuelle tilpassingar. Vi tilbyr og forventar deltaking i poliklinisk ettervern etter avslutta døgnopphald. Innlegging skjer frivillig etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Vi tar også imot innleggingar etter Helse og Omsorgstjenesteloven § 10-2,10-3 og 10-4 og etter Straffegjennomføringsloven § 12.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Resepsjonen ved hovudinngangen.

Telefon
70 10 50 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
Ålesund behandlingssenter
Besøksadresse
Ålesund behandlingssenter(Kart)
Vestmoa 27
Telefon
70 10 50 00

Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

 Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje.

ÅlesundBS_Nyefarger.jpg 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid ved behandling og utgreiing

Besøkstid er alle dager, unntatt onsdag, fra kl. 17:00-19:00.​ Anmoder om at man tar kontakt med seksjonen og avklarer før besøk.

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Måltid

Kvardager:

Frukost 07: 45

Lunsj 12:00

Middag 15:30

Kvelds 19:30

 

Lørdag:

Frukost 09:30

Varm lunsj 14.30

Middag 19.00

 

Søndag:

Frukost 09:30

Middag 14.30

Kvelds 19.00

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Døgbehandling for rusmiddelproblemhttps://helse-mr.no/behandlinger/dogbehandling-for-rusmiddelproblemDøgbehandling for rusmiddelproblemDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Rusavhengigheit hos gravidehttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-hos-gravideRusavhengigheit hos gravideRRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-korttids-dognbehandling-alesund-bsRusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BSRRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandling
Rusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-mr.no/behandlinger/rusbehandling-pakkeforlop-tverrfagleg-spesialisert-rusbehandling-tsbRusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)RTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fann du det du leita etter?