HELSENORGE

Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Seksjonen tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og utgreiing til rusavhengige over 18 år. Behandlinga krev at du kan fungere innan rammene av ein open seksjon. Vi ønsker å gi eit tilbod til deg som har rusproblematikk som den dominerende utfordringa, og ikkje psykiske problemstillingar som overskygger evna til å delta aktivt under opphaldet.


 

Fann du det du leita etter?