Rusbehandling TSB langtids døgn Molde

Seksjonen tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling for rusavhengige(TSB). Å bestemme seg for å seie farvel til rus og rusmiljøet er eit modig og godt val. Det er ikkje lett å gi slepp på rusen, men behandling nyttar. Det har vi erfart sidan 1988. Hos oss fokuserer vi på fellesskapet som metode. Det er saman med andre i tilsvarande situasjon vi skaper dei beste føresetnadene for å bli rusfri.

Les meir om Rusbehandling TSB langtids døgn Molde

Rusbehandling TSB langtids døgn Molde

Sentralt i behandlinga er:
  • Fellesskap
  • Meistring
  • Relasjon
  • Aktivitet
  • Sosialt nettverk
  • Familie og pårørande
  • Kulturtilbod
  • Friluftsliv

Tilbodet ved Molde behandlingssenter blir individuelt tilpassa i døgnavdeling og poliklinikk. Dagbehandling i grupper høyrer med i denne behandlinga. Behandlinga er tilrettelagd for begge kjønn og for par.

Kontaktinformasjon

Telefon
71 21 98 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
E-post
Molde behandlingssenter
Besøksadresse
Glomstuvegen 50(Kart)
6412 Molde
Telefon
71 21 98 00

Slik kjem du deg til Molde behandlingssenter

Vi kan hente deg på flyplassen om du kjem med fly til Molde lufthavn Årø, eller på rutebilstasjonen om du kjem med buss til Molde.

Poliklinisk seksjon Molde ligger i Sandvegen 8, Molde sentrum du kan lese om det her 

Parkering og inngang ved Molde behandlingssenter (pdf)

 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Venneforeining for Molde behandlingssenter

​Brukarane av Molde behandlingssenter har ei gruppe frivillige brubyggjarar som mellom anna bidreg til nettverksbygging, er kontaktskaparar til eit normalt samfunnsliv, byggjer ned barrierar mot vanleg sosial fungering og medverkar til å gjere krevjande dagar litt enklare. Les meir om gruppa "Veksthusets Venner"

Døgbehandling for rusmiddelproblemhttps://helse-mr.no/behandlinger/dogbehandling-for-rusmiddelproblemDøgbehandling for rusmiddelproblemDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Rusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-langtids-dognbehandling-molde-bsRusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BSRRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandling
Rusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-mr.no/behandlinger/rusbehandling-pakkeforlop-tverrfagleg-spesialisert-rusbehandling-tsbRusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)RTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fann du det du leita etter?