HELSENORGE

Rusbehandling TSB langtids døgn Molde

Seksjonen tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling for rusavhengige(TSB). Å bestemme seg for å seie farvel til rus og rusmiljøet er eit modig og godt val. Det er ikkje lett å gi slepp på rusen, men behandling nyttar. Det har vi erfart sidan 1988. Hos oss fokuserer vi på fellesskapet som metode. Det er saman med andre i tilsvarande situasjon vi skaper dei beste føresetnadene for å bli rusfri.

Fann du det du leita etter?