Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Vi har tilbod til pasientar som er søkt inn til døgnbehandling og fått rett til tverrfagleg spesialisert behandling (TSB). Kor lenge ein får behandling ved poliklinikken blir vurdert individuelt, men kan strekke seg over eitt år, avhengig av oppfølgingsbehovet ditt.

Fann du det du leita etter?