Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Vi har tilbod til pasientar som er søkt inn til døgnbehandling og fått rett til tverrfagleg spesialisert behandling (TSB). Kor lenge ein får behandling ved poliklinikken blir vurdert individuelt, men kan strekke seg over eitt år, avhengig av oppfølgingsbehovet ditt.

Les meir om Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Tilsette i poliklinikken

Heidi Gudbrandsen

Seksjonsleiar Poliklinikk
Telefon:
92 63 51 61

Heidi Gudbransen.jpg


 


 

    

  

  

Kari Nerland

Psykiatrisk sjukepleiar/samhandlingskoordinator

Telefon:

95 13 32 57


Kari Nerlan.jpg 

 


 


 

    

  

Pål Tore Kleveland

Pedagog

Telefon:

91 87 54 15


Pål Tore Kleveland.jpg


 


 

    

  

Lillian Åndal

Sosionom

Telefon:

97 10 83 63


 Lillian Åndal.jpg


 


 


 

Ann Kristin L. Hovden     

Vernepleiar/ Teamkoordinator 

Telefon:

91 87 54 13

Ann Kristin L. Hovden.jpg


 


 

    

  


 

 Anne Karin Mouritsen

Vernepleiar

Telefon:

91 87 54 09


 

Jorill M. Nilsen

Spl. Familieterapeut

Telefon:

90 23 63 72

Jorill M. Nilsen.png.jpg

 


 


 

    

  

  

Hallgeir Venås

Barnevernspedagog

Telefon:

91875410

Ragnhild Normann

Spesialpedagog

Telefon:

91875442

Anja Hammervold

Helsesøster

Telefon:

91875422

Alin Radulescu

Psykolog

Telefon:

90246371

 

 Anita K. Sandøy

Sosionom

Telefon:    

91 87 54 30 

Hege Øverbø

Klinisk sosionom

Telefon:

91 87 54 07

Hege Øverbø.jpg

 


 


 

    

  

  

Helga Ormbostad

Psyk. sjukepleiar/ Samhandlingskoordinator

Telefon:

97 76 69 01

Helga Ormbostad JPG.


 


 

    

 

 

 

FOU: 

Merethe W. Nøsen

Sosionom/ Phd. stipendiat

Telefon:

91 87 54 26

Merete W. Nøsen.jpg.

 


 


 

    

  

  

Eli Otterholt

FOU-koordinator

Telefon:

91 87 54 23

Eli Oterhol.jpg

 


 


 

    

  

  

Siv Kvamme

FOU-rådgiver                  

Telefon:

99 39 21 08

Siv Kvamme. jpg


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

OBS: Den 1/7- 2020 flyttet poliklinikken inn i nye lokaler i Strandagata 1. Velkommen til nye lokaler.

Poliklinikken finn du i 2. etasje i inngang på vestsiden av bygget.

Telefon
71 21 98 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 91 33 23 55
E-post
Strandgata 1, Molde
Besøksadresse
Strandgata 1(Kart)
Besøkstider
måndag - fredag 08:00 -15:30
Telefon
71 21 98 00

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Rus dagbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/rus-dagbehandlingRus dagbehandlingRDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighet
Rus poliklinisk behandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandlingRus poliklinisk behandlingRPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Rusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-molde-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BSRRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandling
Rusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-mr.no/behandlinger/rusbehandling-pakkeforlop-tverrfagleg-spesialisert-rusbehandling-tsbRusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)RTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fann du det du leita etter?