HELSENORGE

Spesialisert habilitering Sunnmøre

Vi tilbyr helsetenester til menneske over 18 år med medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming/langvarig sjukdom og kognitiv svikt, som har behov for tverrfagleg habiliteringstenester på spesialistnivå.

Fann du det du leita etter?