HELSENORGE

Augeavdelinga Molde

Avdeling for augesjukdommar behandlar dei fleste augesjukdommar og tar hand om utgreiing, diagnostikk, medisinsk- og kirurgisk behandling. Det meste av behandlinga, medisinsk eller kirurgisk, skjer poliklinisk.

Fann du det du leita etter?