HELSENORGE

Dialysen Molde

Til dialyseavdelinga kjem pasientar med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling. 
Fann du det du leita etter?