HELSENORGE

Gynekologi dag- og døgnbehandling Molde

Vi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt ved sjukehuset. Det er to senger lokalisert i kirurgisk avdeling og ei seng i føde/barsel-seksjonen.

Fann du det du leita etter?