HELSENORGE

Hudpoliklinikken Kristiansund

Hudpoliklinikken ved Kristiansund sjukehus har vore i drift sidan 1990. I dag har vi to dermatologar, fem sjukepleiarar og ein sekretær i staben. Pasientane vi undersøker og behandlar kjem i frå Nordmøre og Romsdal. Dei fleste tenestene våre er lokalisert i Kristiansund. I tillegg har vi lysbehandling ved Molde sjukehus.

Fann du det du leita etter?