HELSENORGE

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansund

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk tek i mot pasientar etter tilvisning frå fastlege til undersøking før eventuell operasjon. Poliklinikken tek også imot akutte skadar og pasientar som skal kontrollerast etter operasjonar eller annen behandling.

Fann du det du leita etter?