HELSENORGE

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Molde

Vi behandlar pasientar som er tilvist frå fastlege og andre instansar for vurdering og behandling innan fagområda kirurgi, ortopedi, urologi, gastro og plastikk. Vi utfører mindre kirurgiske inngrep, har kontrollar og oppfølging av pasientar. 

I tillegg har vi sjukepleiarar innan stomioppfølging, osteoporose, sårbehandling og urologi som har eigne polikliniske konsultasjonar. Alle legar knytt til poliklinikken har faste konsultasjonsdagar. 

Hos oss er konsultasjonane planlagde. Dersom du ikkje har time og skal på skadepoliklinikk, høyrer dette til i akuttmottaket og du skal dit.
Fann du det du leita etter?