HELSENORGE

Medisinsk avdeling Kristiansund

Vi har poliklinikk, dagbehandling og ein felles sengepost med spesialistar innan hjartesjukdommar, diabetes og stoffskiftesjukdommar, mage- og tarmsjukdommar, nyresjukdommar, blodsjukdommar, alderdomssjukdommar- og hjerneslag, lungesjukdommar.

Fann du det du leita etter?