HELSENORGE

Poliklinikk for blodsjukdommar, Molde

Til denne poliklinikken kjem pasientar som treng utgriing og behandling for ulike blodsjukdommar, men ikkje treng døgnopphold.
Fann du det du leita etter?