HELSENORGE

Nevrologisk dagpost Molde

Her vert det utført enkle utgreiingar som kan gjerast på ein dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderingar, laboratorieundersøkingar og radiologiske utgreiingar i godt planlagde pasientforløp. Også MS-behandling med tysabri går føre seg i dagposten.

Fann du det du leita etter?