HELSENORGE

Nevrologisk sengepost

Nevrologisk sengepost er inndelt i ei slageining med 6 senger, eining for generell nevrologi med 11 senger og ei rehabiliteringseining med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasientar frå heile fylket.

Fann du det du leita etter?