HELSENORGE

Seksjon for kirurgi og ortopedi, Kristiansund

Seksjon for kirurgi og ortopedi er ein sengepost for pasientar med ulike lidingar innan ortopedi, blautdelskirurgi, urologi og gynekologi. Sengeposten driv med utgreiing og behandling av sjukdommar og skadar som kan krevje operasjon eller annan oppfølging.

Fann du det du leita etter?