HELSENORGE

Kliniske støttefunksjonar Molde

Seksjonen inneheld fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernæringsfysiologi, logoped og sosionom, og vi har ansvaret for desse tenestene til dei fleste somatiske avdelingane ved Molde sjukehus. Vi samarbeider tett med dei ulike yrkesgruppene på sjukehuset.  

Fann du det du leita etter?