HELSENORGE

Anestesi Volda

Anestesiseksjonen har sitt hovudarbeid inne i den beskytta sona der operasjonar vert gjennomført. Vi har ansvaret for at narkose vert gjennomført på ein trygg måte. Alle sjukepleiarane her har spesialutdanning.

Fann du det du leita etter?