HELSENORGE

Føde-barsel Volda

Her er informasjon til deg som venter born. For å redusere smitterisikoen for korona og influensavirus er det inntil videre stengt for besøk av søsken på føde/barsel.

Fødslar før svangerskapsveke 35 og fødslar som krev utvida oppfølging og behandling skjer ved Ålesund sjukehus.
Fann du det du leita etter?