HELSENORGE

Medisinsk avdeling Volda

Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar.  Medisinsk avdeling i Volda bestend av ein medisinsk sengepost, medisinsk poliklinikk, medisinsk intensiv og dialyse.


Fann du det du leita etter?