HELSENORGE

Kirurgisk sengepost Volda

Vi har 18 sengar til disposisjon, likt fordelt på fagområda ortopedi og kirurgi. I sengeposten er der tilsett både sjukepleiarar og hjelpepleiarar.

Fann du det du leita etter?