Fagavdelinga

Kontaktinformasjon

Kommunikasjon og samfunnskontakthttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontaktKommunikasjon og samfunnskontaktHelseføretaket har ikkje nokon turnus for pressevakt, men som regel vil anten kommunikasjonsdirektør eller kommunikasjonsrådgjevar vere tilgjengelig for å svare på førespurnadar frå media. Dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om a...
Prosjektgruppa - Sjukehuset Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/prosjektgruppa-sjukehuset-nordmore-og-romsdalProsjektgruppa - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga

Fann du det du leita etter?