Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Møre og Romsdal har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon. Det inneber god kommunikasjon både internt på sjukehusa og mellom sjukehusa og pasientar, pårørande, media og befolkninga generelt. Vi bruker ulike kanalar, som for eksempel eigne nettsider, sosiale media og ulike trykksaker.
Les meir om Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Send oss ein e-post
Finn oss på kartet (google maps)

Tilsette

Media

Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er. Helseføretaket har ikkje nokon turnus for pressevakt, og dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om at media tek kontakt på kvardagar i ordinær arbeidstid.
Kontakt Kommunikasjonsavdelinga:

  • info@helse-mr.no Vi les kun e-post kvardager i ordinær kontortid dersom ikkje anna er avtalt.
  • Vakttelefon: (+47) 94 17 61 73 (NB! SMS fungerer ikkje på vakttelefonen)

Les meir om mediekontakt

Offentleg postjournal

Vi legg til rette for meiroffentlegheit, og det betyr at dei fleste dokumenta vi har i arkivet vårt er tilgjengeleg for publikum. I postjournalen finn du informasjon om alle typer dokument. Sjølve dokumenta er ikkje tilgjengeleg, men du kan be om å få innsyn ved å sende e-post til postmottaket. Postlister som er nyare enn tre måneder ligg tilgjengeleg på nettet, men om du ønskjer å sjå eldre postlister må du sende ein e-post til postmottaket. 

Postjournalen finn du her
Send e-post til postmottaket
Reglar for innsyn finn du i Offentleglova

Styresaker

Kontaktinfo til styreleiar og sakspapir for styret i helseforetaket finn du på vår styreadministrasjon.

Pressemeldingar om ulykker og hendingar

Vi legg ut enkle pressemeldingar om tilstanden til pasientar som har vore involvert i ulykker.
Kontakt oss dersom det av ulike årsaker er vanskeleg å få pressemeldingar, ved større ulykker eller når du treng kontakt med ulike fagfolk eller leiarar ved sjukehusa.

Pressemeldingane kan du lese her

Intern kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelinga si viktigaste oppgåve er å gi relevant informasjon til medarbeidarane om det som skjer i helseføretaket. Det skjer hovudsakleg gjennom intranettet, ein felles kommunikasjonskanal for heile føretaket der alle tilsette kan bidra. Vi sender også ut nyheitsbrev til alle tilsette. Kommunikasjonsdirektøren er ein del beredskapsleiinga i helseføretaket. Kommunikasjonsavdelinga hjelper også til  med å formidle kontakt mellom journalistar og fagfolk i saker der problemstillingar og tema er interessante for pasientar og pårørande. Vi med å kvalitetssikre tekst (bokmål, nynorsk, engelsk) og bistår i utforming av materiell, ta foto eller lage enklare videoar.

Ekstern kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelinga har også ansvaret for å produsere og publisere innhald til helse-mr.no, og vi har ansvaret for helseføretaket på Facebook og Twitter. Vi tar også initiativ til å formidle forskingsnytt og andre nyheiter frå sjukehuset av allmenn interesse.

Rådgiving

Kommunikasjonsavdelinga bidrar med strategisk og praktisk rådgiving i både interne og eksterne prosjekt og i mediesaker der avdelingar eller andre ønskjer bistand. Vi tilbyr rådgiving for avdelingar som øsnkjer å bruke intranettet som eit arbeidsverktøy og kommunikasjonsplattform. Vi tilbyr også rådgiving for korleis informasjon kan formidlast gjennom internettsidene våre.

Logo og profilhandbok

Logoen skal brukast i samsvar med nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Nasjonalt profilprogram (pdf)

Logo Helse Møre og Romsdal (ai)

Logo Kristiansund sjukehus (ai)

Logo Molde sjukehus (ai)

Logo Volda sjukehus (ai)

Logo Ålesund sjukehus (ai)


 

Kontaktinformasjon

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?