HELSENORGE

Samhandlingsavdelinga

Samhandlingsavdelinga er samansett av ulike einingar og fagområde med kontorstad ulike stadar i Møre og Romsdal. Ein arbeider for å forbetre samhandlinga mellom HMR og primærhelsetenesten. 

For informasjon om samhandlingsavdelinga, ta kontakt med:
Eli Otterlei, Samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?