Samhandlingsavdelinga

Kontaktinformasjon til konstituert samhandlingssjef Lena Bjørge Waage. 

Kontakt

Oppmøtestad
Administrasjonsbygget, Åsehaugen 1. Første veg til høgre etter lyskrysset på Borgundvegen.
Telefon
95482196
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Koordinerande eining for habilitering og rehabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/koordinerande-eining-keKoordinerande eining for habilitering og rehabilitering
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.