HELSENORGE

Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale

Med bakgrunn i gjeldande samhandlingsavtale, har partane forplikta seg til å revidere avtalen slik at den til ei kvar tid er i samsvar med gjeldande rettspraksis, lover og forskrifter. Partane plikter å foreta ein gjennomgang og evaluering anna kvart år ved utgangen av året.

Fann du det du leita etter?