Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale

Med bakgrunn i gjeldande samhandlingsavtale, har partane forplikta seg til å revidere avtalen slik at den til ei kvar tid er i samsvar med gjeldande rettspraksis, lover og forskrifter. Partane plikter å foreta ein gjennomgang og evaluering anna kvart år ved utgangen av året.

​Vedlagt høyringsutkast er eit gjennomarbeida utkast etter innspelshøyringa som vart sendt ut til høyringsinstansane desember 2019. Innspela til denne høyringa kan lesast her.

Høyringsfrist for utkast til revidert samarbeidsavtale er 26.oktober 2020.

Høyringsinnspel skal sendast til: Postmottak_MR@helse-mr.no

Høyringsbrev:

Høyringsutkast:

Høyringssvar:

Fann du det du leita etter?