HELSENORGE

Idebank

Her finn du informasjon, hjelpemidlar og idear til bruk for opplæring og rettleing til din kommune i høve individuell plan, koordinator og koordinerande eining. Har du forslag på innhald som bør vere tilgjengeleg på denne sida? Ta kontakt med anne.hollingen@helse-mr.no


Fann du det du leita etter?