Idebank test hovedvalg

Denne sida er under konstruksjon

Her vil du finne informasjon, hjelpemidlar og idear til bruk for opplæring og rettleing til din kommune i høve individuell plan, koordinator og koordinerande eining. Dette er en dynamisk side så har du forslag på ting du meinar bør ligge her ta kontakt med anne.hollingen@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?