HELSENORGE

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Møre og Romsdal jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbod vert planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

 

Vi samarbeider også med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønsker lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.

Nyheiter

Fann du det du leita etter?