Lærings- og meistringssenteret

I samarbeid med brukarar og helsepersonell utvikler vi læringstilbod til pasientar med langvarig sjukdom, og deira pårørande. Vi jobbar også med samhandling med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønskjer lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.  

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

 

Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Molde sjukehus, Byfogd Motzfeldsgt. 6 (Høvdingbygget).
Kristiansund sjukehus, Herman Døhlensvei 1.

Volda sjukehus, Kløvertun.
Ålesund sjukehus, Åsebøen 11, 8 etasje.

Tilsette ved LMS

Kontakt

Oppmøtestad
Du finn oss ved alle sjukehusa i HMR. Sjå besøksadresse under Les meir om Lærings- og meistringssenteret.
Telefon
71120999 / 95781432
Toril Kvisvik, seksjonsleiar
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangement

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

Samarbeid

 • Nettverk for samhandling

  Lærings- og meistringssenteret jobber med å opprette fagnettverk med kommunane rundt alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

 • Invitasjon til brukarrepresentantar

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Tilsette ved LMS

  Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Nyheiter

 • 30.01.2018
  Nøkkelen er samskaping

  Alle menneske deler grunnleggande psykologiske behov for å føle seg fri til å gjere ting av eigeninteresse, å fullføre dei måla dei ynskjer og å ha varm og positiv tilhøring til andre menneske.

 • 12.01.2018
  Ny oversikt over pasient- og pårørandeopplæring

  - Vi er stolt over aktiviteten i Helse Møre og Romsdal når det gjelder opplæring av pasientar og pårørande seier Toril Kvisvik, seksjonsleiar for Lærings- og meistringsenteret (LMS).

 • 03.01.2018
  Rettigheitskurs som dialogkafé

  Kurs om rettigheiter har dei siste åra vore arranger i kommunane. I november ville ein i Molde forsøke seg på ein vri og la opp til å gjennomføre kurset som ein dialogkafé.

 • 14.11.2017
  Kva er nøkkelen til mestring?

  Nøkkelen til mestring er ofte vanskeleg å finne. Difor inviterer Nettverket for Læring og meistring på Nordre Sunnmøre til fagdag i Bystyresalen i Ålesund kommune. Datoen er 23.januar 2018.

 • 26.10.2017
  Temakveld om pengespillavhengighet

  Ålesund behandlingsenter arrangerer temakveld om pengespillavhengigheit onsdag 8.november.

 • 23.10.2017
  Brukarrepresentantar med på kurs i helsepedagogikk

  For første gong er brukarrepresentantar med på kurs i helsepedagogikk saman med helse- og sosialfaglig personell.

 • 11.10.2017
  Fagdag om individuell plan

  Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november.

 • 14.09.2017
  Vellykka strøyming av Epilepsi førelesningar

  I alt 22 personar møtte opp når LMS og Epilepsiforeningen i Møre og Romsdal samla folk til strøyming av førelesningar frå Litteraturhuset i Oslo. Her var både fagfolk, pasientar og pårørande i ei god blanding.

 • 14.09.2017
  Kurs for pasientar med alvorlig grad av KOLS

  Fleire enn 300.000 nordmenn har den kroniske lungesjukdommen kols. Det er fleire enn det bor folk i Møre og Romsdal.

 • 13.09.2017
  Det gode liv – heile livet

  Alle ønsker vi å ha det godt gjennom heile livet. Under Forskingsdagane får du mange refleksjonar rundt korleis ein kan legge til rette for det i ulike fasar og situasjonar i livet.

 • 04.09.2017
  Opplæring av pasientar og pårørande

  - Vi er stolt over aktiviteten i Helse Møre og Romsdal når det gjelder opplæring av pasientar og pårørande seier seksjonsleiar for Lærings- og meistringsenteret.

 • 31.08.2017
  Ny vri på opplæring i helsepedagogikk

  HMR har i fleire år hatt helsepedagogiske opplæringstilbod, men denne gongen har brukarorganisasjonane vore aktivt med i planlegginga og skal delta i opplæringa.

 • 31.08.2017
  Endeleg til Søre Sunnmøre

  Rettigheitskurset «Kva er viktig for meg og familien?» er no endeleg kome til Søre Sunnmøre og Kulturhuset i Ørsta.

 • 28.08.2017
  Starthjelp

  Kvart år vert mellom tre og fem prosent av norske barn født med eller får ein sjukdom som medfører nedsett funksjonsevne og påverkar kvardagen til familien i høg grad.

 • 24.08.2017
  Epilepsi – når medisinar ikkje verkar, kva da?

  7. september forsøker Norsk Epilepsiforbund saman med Lærings- og meistringssenteret og andre fagpersonar i Hele Møre og Romsdal noko heilt nytt. På same tid ved alle 4 sjukehusa inviterer dei til samling om vanskeleg behandlingsbar epilepsi.

 • 06.07.2017
  Å meistre livet med ADHD

  - Å leve med diagnosen ADHD kan for mange opplevas utfordrande.

 • 03.05.2017
  40 studio deltok på regional videokonferanse

  Onsdag 3.mai samla mellom 100 og 200 personer seg for å høre på Aslak Steinsbekk holde foredrag om motiverande intervju og endringshjulet.

 • 31.03.2017
  På kurs for å bli betre til å undervise

  16 tilsette i Kristiansund kommune og Kristiansund sjukehus var på presentasjonsteknikk kurs den 29. og 30. mars.

 • 15.03.2017
  Regional videokonferanse om forsking og læring og meistring

  I oktober 2016 gikk den første regionale videokonferansen om forsking og læring og meistring av stabelen. Over 100 personer deltok fordelt på om lag 20 steder.

 • 22.02.2017
  Suksessen i frå Ålesund no i Kristiansund

  Familiar som har born med funksjonshemming og kronisk sjukdom opplever det ofte vanskelig å få den hjelpa dei har krav på.

 • 20.02.2017
  Finn hjelpetiltak for pårørande i ditt nærområde

  Pårørendesenteret.no er ein ny landsdekkande nettside for pårørande.

 • 13.02.2017
  Aktivitetsplan 2017

  Mange kurs til pasientar og pårørande våren 2017

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.