Lærings- og meistringssenteret

I samarbeid med brukarar og helsepersonell utvikler vi læringstilbod til pasientar med langvarig sjukdom, og deira pårørande. Vi jobbar også med samhandling med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønskjer lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.  

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

 

Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Molde sjukehus, Byfogd Motzfeldsgt. 6 (Høvdingbygget).
Kristiansund sjukehus, Herman Døhlensvei 1.

Volda sjukehus, Kløvertun.
Ålesund sjukehus, Åsebøen 11, 8 etasje.

Tilsette ved LMS

Kontakt

Oppmøtestad
Du finn oss ved alle sjukehusa i HMR. Sjå besøksadresse under Les meir om Lærings- og meistringssenteret.
Telefon
71 12 09 99 / 957 81 432
Toril Kvisvik, seksjonsleiar
E-post

Arrangement

 • 23.11 torsdag
  Individuell plan - fagdag

  Fagdag for å informere om og fremme bruken av individuell plan. Dagen er for brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

 • 23.01 tysdag
  Hva er nøkkelen til mestring?

  Nettverk for Læring og mestring på Nordre Sunnmøre inviterer til fagdag om mestring.

 • 28.02 onsdag
  Autismespektervanskar / Asperger syndrom - foreldre, Volda

  Opplæring til foreldre/føresette. To kursdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 28.02 onsdag
  ADHD foreldre, Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med med ADHD. Kurset går over to enkeltdager i Kristiansund. Mer informasjon finner du i vedalgt invitasjon.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

Samarbeid

 • Nettverk for samhandling

  Lærings- og meistringssenteret jobber med å opprette fagnettverk med kommunane rundt alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

 • Invitasjon til brukarrepresentantar

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Tilsette ved LMS

  Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Nyheiter