Lærings- og meistringssenteret

I samarbeid med brukarar og helsepersonell utvikler vi læringstilbod til pasientar med langvarig sjukdom, og deira pårørande. Vi jobbar også med samhandling med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønskjer lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.  


Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Planer:

Handlingsplan Opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2017-2021

Handlingsplan Lærings- og mestringssenteret Helse Møre og Romsdal 2017 - 2019


Tilsette:

Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Molde sjukehus, Byfogd Motzfeldsgt. 6 (Høvdingbygget).
Kristiansund sjukehus, Herman Døhlensvei 1.

Volda sjukehus, Kløvertun.
Ålesund sjukehus, Åsebøen 11, 8 etasje.

 

Tilsette ved LMS

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Du finn oss ved alle sjukehusa i HMR. Sjå besøksadresse under Les meir om Lærings- og meistringssenteret.
Telefon
71 12 09 99 / 957 81 432
Toril Kvisvik, teamkoordinator
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangement

 • Onsdag 29.01.
  Din historie teller

  For deg som ønsker å være brukerrepresentant på kurs og gruppetilbud.

 • Torsdag 30.01.
  Diabetessamling for ungdom - AVLYST

  Samlinga er AVLYST på grunn av for få påmeldte. Nytt forsøk høsten 2020. Ønsker du å få bedre kjennskap til din egen diabetes? Kveldssamling for ungdommer mellom 15 og 18år. Du kan også ha med deg en venn eller et søsken.

 • Torsdag 06.02.
  Din historie teller

  For deg som ønsker å være brukerrepresentant på kurs og gruppetilbud.

 • Torsdag 19.03.
  ADHD - opplæring foreldre, Volda

  Foreldre/føresette som ønskjer kunnskap om ADHD og forståing for utfordringar i forhold til diagnosen til barnet. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 01.04.
  Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar.

 • Måndag 20.04.
  Helsepedagogikk for brukerrepresentantar og helsepersonell - Ålesund

  For fagpersonar og brukarrepresentantar som arbeidar med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Sorggrupper for voksne på Nordmøre

  For deg som har mistet noen du er glad i.

Samarbeid

Nyheiter

Fann du det du leita etter?