HELSENORGE

Førande dokument for Lærings- og meistringssenteret

Her finn du lokale, regionale og sentrale føringar for lærings- og meistringsverksemda i Møre og Romsdal.

​Styrande dokument for Læring- og meistring i Helse Møre og Romsdal og Helse-Midt​

Handlingsplan Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal 2020-2022

Regional Handlingsplan Opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2017-2021

Rettleiar for digital opplæring av pasientar og pårørande Helse Midt-Norge frå 2021


Lovgrunnlag og sentrale føringar

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har samla ei oversikt over lovgrunnlaget og sentrale føringar for lærings- og meistringsverksemd i Noreg:

Sjå oversikt over lovgrunnlag og sentrale føringar på mestring.no​

Fann du det du leita etter?