Samarbeid

 • Nettverk for samhandling

  Lærings- og meistringssenteret jobber med å opprette fagnettverk med kommunane rundt alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

 • Invitasjon til brukarrepresentantar

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Tilsette ved LMS

  Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

 • LMS ansatte

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.