Samarbeid

 • Nettverk for samhandling

  Lærings- og meistringssenteret jobber med å opprette fagnettverk med kommunane rundt alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

 • Invitasjon til brukarrepresentantar

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Tilsette ved LMS

  Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.