Lærings- og meistringssenteret

I samarbeid med brukarar og helsepersonell utvikler vi læringstilbod til pasientar med langvarig sjukdom, og deira pårørande. Vi arbeider også med samhandling med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønsker lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.  


 

Nyheiter

Fann du det du leita etter?