Lærings- og meistringssenteret

I samarbeid med brukarar og helsepersonell utvikler vi læringstilbod til pasientar med langvarig sjukdom, og deira pårørande. Vi jobbar også med samhandling med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønskjer lærings- og meistringssenteret å vere ein møtestad mellom fagpersonar og brukarar.  

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Vi er fem tilsette ved lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.

Molde sjukehus, Byfogd Motzfeldsgt. 6 (Høvdingbygget).
Kristiansund sjukehus, Herman Døhlensvei 1.

Volda sjukehus, Kløvertun.
Ålesund sjukehus, Åsebøen 11, 8 etasje.

 

Tilsette ved LMS

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Du finn oss ved alle sjukehusa i HMR. Sjå besøksadresse under Les meir om Lærings- og meistringssenteret.
Telefon
71 12 09 99 / 957 81 432
Toril Kvisvik, teamkoordinator
E-post
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Kart)
Telefon
70 05 82 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3
Det fins fleire besøksadresser
Sjå alle besøksadressene

Arrangement

 • Onsdag 04.09.
  Autisme / Asperger - foreldre, Ålesund

  Opplæring til foreldre/føresette til ungdom 13-18 år som ønskjer kunnskap om og forståing for utfordringar til ungdomen med autismespektervanskar. To enkeltdagar pluss ein oppfølgingsdag. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 09.09.
  Autisme/Asperger foreldre, Molde

  Opplæring for foreldre/føresette til ungdom med autismespektervanskar/Asperger som ønskjer kunnskap om og forståing for utfordringar til ungdomen. To enkeltdagar i september og ein oppfølgingsdag i november. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 11.09.
  Utviklingshemmet - foreldrekurs, Vestnes

  Hva innebærer det å være psykisk utviklingshemmet? Opplæring for foreldre til ungdom 9 - 18 år. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 16.09.
  Autisme / Asperger - ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger som ønskjer meir kunnskap og forståing i forhold til seg sjølv sin diagnose. Totalt åtte samlingar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 17.09.
  Autismespekter / Asperger, foreldre - Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn 1. - 7. klasse som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 17.09.
  Autisme / Asperger ungdom, Molde

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismepektervanskar / Asperger syndrom som ønskjer kunnskap om og forståelse i forhold til seg sjølv og diagnose. Det er til saman åtte samlingar hausten 2019. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 01.10.
  Nevroutviklingsforstyrrelser - forståelse og tilrettelegging

  - gjelder barn med adferds-/kognitive utfordringer sett ut fra begrepet ESSENCE. Dagskurs i Kristiansund og Volda. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 15.10.
  Autismespektervansker / Asperger, barn - Kristiansund

  Barn i alderen 8 - 13 år med autismespektervansker /Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Totalt seks samlinger. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 19.11.
  Rettigheitskurs, Molde / Volda

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 27.11.
  Autismespektervanskar / Asperger - skulen og foreldre, Ålesund

  Opplæring for tilsette i skulen og foreldre/føresette som ønskjer kunnskap og forståing for utfordringar kring diagnose og tilrettelegging i skulen. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Sorggrupper for voksne på Nordmøre

  For deg som har mistet noen du er glad i.

Samarbeid

Nyheiter

 • 16.08.2019
  Oversikt over pasient- og pårørandeopplæring hausten 2019

  I desse dagar vert katalogen med oversikt over tilbod innan opplæring av pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal spreidd.

 • 28.05.2019
  Nytt tilbod i Volda til personar med KOLS

  I september vert eit nytt tilbod for pasientar med KOLS og deira pårørande på Søre Sunnmøre. Etter mange år utan kurs startar Volda Sjukehus opp at dette tilbodet.

 • 18.02.2019
  Kurs for deg som nyleg har fått MS

  Å få ein MS-diagnose vil naturlig føre til spørsmål om kvardagen og framtida både for personer med MS og deira pårørande.

 • 05.02.2019
  Kurs i Kristiansund om atopisk eksem

  Kurs for foreldre til små barn og aktuelle fagpersoner.

 • 31.01.2019
  Mestring med Funkis i Molde

  Mestring med Funkis i Molde er desverre avlyst på grunn av sjukdom.

 • 22.01.2019
  Oversikt over pasient- og pårørandeopplæring våren 2019

  - I desse dagar spreier vi katalogen med oversikt over tilbod innan opplæring av pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal.

 • 22.01.2019
  Korleis leve med inflammatorisk tarm?

  - Endeleg vert det kurs for folk som har inflammatorisk tarmsjukdom i Volda, seier Espen Ervik, fagkonsulent ved Lærings og meistringssenteret. – Det er eit samarbeid mellom medisinsk avdeling i Volda, LMF Møre og Romsdal og Læring og mesitringssenteret.

 • 21.11.2018
  Leve med artrose

  Med symptom som smerter, stivhet og utmatting så har artrose store konsekvensar for livskvaliteten. Enkle gjøremål, som det å knytte skolisser eller å ta på sokkar, kan bli både utfordrande og smertefulle. Å mestre kvardagen blir vanskelegare med artrose.

 • 21.11.2018
  Ungdom sine erfaringar er gull verdt

  8. November var 23 føresette og andre nærståande på diabeteskurs på Kristiansund sjukehus. Sentralt var 3 ungdommar som fortalte om sine erfaringar med å leve med diabetes.

 • 09.11.2018
  Tillit til leger og opplæring av helsepersonell

  Onsdag 7.november var det på nytt videokonferanse med forskingsformidling for læring og mestring som tema.

 • 12.10.2018
  Videokonferanse - forsking på læring og mestring

  7. november er vi igjen klar for videokonferanse med nytt frå forsking på læring og mestring. I vår var vi rundt 150 personar som samla oss på Skype og videokonferanseutstyr. Vi vonar å vert minst like mange no i november.

 • 05.10.2018
  Fagdag og arbeidsøkt: Kommunikasjon og minoritetshelse

  Målet er arbeide samen for å vidareutvikle kompetansen om kommunikasjon og minoritetshelse. Vi inviterer difor alle interesserte til fagdag og arbeidsøkt på Knausen måndag 22. oktober.

 • 19.09.2018
  Unge med epilepsi – endeleg kurs i Ålesund

  Kurs for ungdom over 16 år, og vaksne med epilepsi og deira pårørande, har lenge vore etterspurd i Ålesund.

 • 28.08.2018
  Inspirasjon til egentrening

  Etter kursene hører jeg deltakerne si at de har fått mye ny informasjon som de ikke har hatt peiling på tidligere.

 • 23.08.2018
  Mestring med Funkis

  Kjenner du nokon som strever med å få kvardagen til å fungere og som ønskjer endring i livet?

 • 21.08.2018
  Oversikt over pasient- og pårørandeopplæring

  - I disse dagar spreier vi katalogen med oversikt over tilbod innan opplæring av pasientar og pårørande.

 • 14.08.2018
  Vil du vite mer om parkinson og er helsepersonell?

  Da bør du møte opp ved Ålesund sjukehus, auditoriumet, den 11. sept for da inviterer Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Parkinsonforening til fagdag om Parkinson Tirsdag 11. september 2018 i Auditoriet, Ålesund Sjukehus

 • 03.05.2018
  Forskning på læring og mestring

  18. april samla rundt 150 personar seg gjennom Skype og vidokonfernseutstyr for å få nytt fra forskingsfronten inne læring og meistring.

 • 30.01.2018
  Nøkkelen er samskaping

  Alle menneske deler grunnleggande psykologiske behov for å føle seg fri til å gjere ting av eigeninteresse, å fullføre dei måla dei ynskjer og å ha varm og positiv tilhøring til andre menneske.

 • 12.01.2018
  Ny oversikt over pasient- og pårørandeopplæring

  - Vi er stolt over aktiviteten i Helse Møre og Romsdal når det gjelder opplæring av pasientar og pårørande seier Toril Kvisvik, seksjonsleiar for Lærings- og meistringsenteret (LMS).

 • 03.01.2018
  Rettigheitskurs som dialogkafé

  Kurs om rettigheiter har dei siste åra vore arranger i kommunane. I november ville ein i Molde forsøke seg på ein vri og la opp til å gjennomføre kurset som ein dialogkafé.

 • 14.11.2017
  Kva er nøkkelen til mestring?

  Nøkkelen til mestring er ofte vanskeleg å finne. Difor inviterer Nettverket for Læring og meistring på Nordre Sunnmøre til fagdag i Bystyresalen i Ålesund kommune. Datoen er 23.januar 2018.

 • 26.10.2017
  Temakveld om pengespillavhengighet

  Ålesund behandlingsenter arrangerer temakveld om pengespillavhengigheit onsdag 8.november.

 • 23.10.2017
  Brukarrepresentantar med på kurs i helsepedagogikk

  For første gong er brukarrepresentantar med på kurs i helsepedagogikk saman med helse- og sosialfaglig personell.

 • 11.10.2017
  Fagdag om individuell plan

  Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november.

 • 14.09.2017
  Vellykka strøyming av Epilepsi førelesningar

  I alt 22 personar møtte opp når LMS og Epilepsiforeningen i Møre og Romsdal samla folk til strøyming av førelesningar frå Litteraturhuset i Oslo. Her var både fagfolk, pasientar og pårørande i ei god blanding.

 • 14.09.2017
  Kurs for pasientar med alvorlig grad av KOLS

  Fleire enn 300.000 nordmenn har den kroniske lungesjukdommen kols. Det er fleire enn det bor folk i Møre og Romsdal.

 • 13.09.2017
  Det gode liv – heile livet

  Alle ønsker vi å ha det godt gjennom heile livet. Under Forskingsdagane får du mange refleksjonar rundt korleis ein kan legge til rette for det i ulike fasar og situasjonar i livet.

 • 04.09.2017
  Opplæring av pasientar og pårørande

  - Vi er stolt over aktiviteten i Helse Møre og Romsdal når det gjelder opplæring av pasientar og pårørande seier seksjonsleiar for Lærings- og meistringsenteret.

 • 31.08.2017
  Ny vri på opplæring i helsepedagogikk

  HMR har i fleire år hatt helsepedagogiske opplæringstilbod, men denne gongen har brukarorganisasjonane vore aktivt med i planlegginga og skal delta i opplæringa.

 • 31.08.2017
  Endeleg til Søre Sunnmøre

  Rettigheitskurset «Kva er viktig for meg og familien?» er no endeleg kome til Søre Sunnmøre og Kulturhuset i Ørsta.

 • 28.08.2017
  Starthjelp

  Kvart år vert mellom tre og fem prosent av norske barn født med eller får ein sjukdom som medfører nedsett funksjonsevne og påverkar kvardagen til familien i høg grad.

 • 24.08.2017
  Epilepsi – når medisinar ikkje verkar, kva da?

  7. september forsøker Norsk Epilepsiforbund saman med Lærings- og meistringssenteret og andre fagpersonar i Hele Møre og Romsdal noko heilt nytt. På same tid ved alle 4 sjukehusa inviterer dei til samling om vanskeleg behandlingsbar epilepsi.

 • 06.07.2017
  Å meistre livet med ADHD

  - Å leve med diagnosen ADHD kan for mange opplevas utfordrande.

 • 03.05.2017
  40 studio deltok på regional videokonferanse

  Onsdag 3.mai samla mellom 100 og 200 personer seg for å høre på Aslak Steinsbekk holde foredrag om motiverande intervju og endringshjulet.

 • 31.03.2017
  På kurs for å bli betre til å undervise

  16 tilsette i Kristiansund kommune og Kristiansund sjukehus var på presentasjonsteknikk kurs den 29. og 30. mars.

 • 15.03.2017
  Regional videokonferanse om forsking og læring og meistring

  I oktober 2016 gikk den første regionale videokonferansen om forsking og læring og meistring av stabelen. Over 100 personer deltok fordelt på om lag 20 steder.

 • 22.02.2017
  Suksessen i frå Ålesund no i Kristiansund

  Familiar som har born med funksjonshemming og kronisk sjukdom opplever det ofte vanskelig å få den hjelpa dei har krav på.

 • 20.02.2017
  Finn hjelpetiltak for pårørande i ditt nærområde

  Pårørendesenteret.no er ein ny landsdekkande nettside for pårørande.

 • 13.02.2017
  Aktivitetsplan 2017

  Mange kurs til pasientar og pårørande våren 2017

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.