Akne

Akne (kviser) er ein vanleg hudsjukdom, særleg i ungdomsår. Lett til moderat akne blir behandla av fastlege, først og fremst med lokale midlar som påsmøres huda direkte, evt. med tablettkurer (antibiotika). Dette gjeld dei fleste pasientane med akne.