HELSENORGE
Poliklinikk barn og ungdom Ålesund

Allergi hos barn og unge

Det finst mange typar allergi som inneber at immunforsvaret til kroppen reagerer på naturlege og i utgangspunktet ufarlege stoff. Når du kjem til vår avdeling vil du først få ei grundig utgreiing omkring kva slags allergiske plager du har. Etter at dette er kartlagt kan vi starte behandlinga for å redusere, eller dersom mogleg, fjerne plagene. 

Utgreiing

I utgreiinga må du ta ulike tester for å finne ut kva type allergi du har og kva for behandling som då er best for deg.

Som regel skal alle ta prikktest og/eller blodprøver. Så er det nokon som må ta ein eller fleire testar i tillegg. I nokre høve er det nødvendig med såkalla provokasjon for endeleg avklaring.

Les meir om Prikktest (allergitest) hos barn og ungdom, Ålesund

Prikktest (allergitest) hos barn og ungdom, Ålesund

Ein prikktest kan bidra til å avklare om du er allergisk for ulike stoff. Den kan vise om det blir ein reaksjon i huda når det vert lagt på ulike dråpar som inneheld stoff som folk ofte reagerer på. Eksempelvis egg, mjølk, bjørk og gras.

 1. Før

  Ved prikketest må du ikkje bruke allergimedisinar (antihistaminer) dei siste 72 timane før testen. Eksempel på slike medisinar kan vere: Cetirizin, Aerius, Xyzal, Zyrtec, Phenamin og Loratadin.

  Dersom du bruker astmamedisinar skal desse brukast som vanleg, også på undersøkingsdagen.

 2. Under

  Prikktesten vert utført på underarma si innside. Ein dråpe av dei aktuelle stoffa som du kan reagere på, vert lagt med 1-2 cm mellomrom på huda. Etter at dråpane er på plass vert det gjort eit lite stikk gjennom kvar dråpe og ned i huda. Dei fleste opplev ikkje dette som vondt og det er sjeldan at det kjem blod, då stikket er heilt overfladisk.

  Dråpane blir fjerna med eit papir og etter 15 minutt kan vi lese av testen. Dersom du reagerer på nokon av stoffa kan det bli lest av på huda di ved at det blir litt raud og hovent. Det kan klø litt også.

 3. Etter

  Eventuelle blemmer, raudheit og kløe frå dei ulike dråpane forsvinn oftast etter 1-2 timar. Dersom det klør mykje kan vi smørje på litt krem som dempar dette.

Ver merksam

I svært sjeldne tilfelle kan det likevel oppstå ein meir alvorleg reaksjon på prikktest. Dette opptrer i så fall under testen og blir handtert av helsepersonell.

Gå til Prikktest (allergitest) hos barn og ungdom, Ålesund

Oppmøte
Barne- og ungdomsavdelinga ligg i eige bygg like ved hovudinngangen til Ålesund sjukehus.
Les meir om

 

Matvareprovokasjon, Ålesund

Medikamentprovokasjon for barn og unge, Ålesund

 

 

Behandling

Behandling av avheng av kva ein er allergisk mot, og vanlegvis skal ein unngå å ete eller kome i kontakt med det ein er allergisk mot. Mange får også medikament dei skal ta fast eller i periodar for å unngå allergiplager. Dei som har fått ei alvorleg allergisk reaksjon tidlegare (anafylaktisk reaksjon), får adrenalin på resept (Epipen) som dei alltid skal ha med seg og bruke ved ny allergisk reaksjon. 

Les meir om anafylaktisk sjokk (helsenorge.no)

Nokre få skal ha allergivaksinasjon, og det er som regel med bruk av:

 • Sprøyte (som Alutard) mot pollen, midd, dyrehår, insekt. Dette skjer ved dagbehandling.
 • Tabletter (Grazax) mot gras.

Allergivaksinering av barn og ungdom ved Ålesund sjukehus

Oppfølging

 • Ved samansatt matvareallergi vil det ofte vere aktuelt med oppfølging over ei periode hos spesialist, eventuelt hos ernæringsfysiolog.
 • Ved enklare allergiar, som enkelte matvarer, inhalasjonsallergiar (pelsdyr, pollen, midd osv.), kan som oftast eit behandlingsopplegg setjast i verk av spesialist og eventuelt oppfølging hos fastlege.
 • Ved alvorleg allergi (matvarar, insektgift evt. medikament), bør det utarbeidast skriftleg behandlingsplan for tiltak ved eksponering/symptom.
 • Ved allergivaksinasjon (se under punktet Behandlinger) vil det vere regelmessig oppfølging over 3 år hos spesialist, eventuelt mellomkontrollar hos fastlegen.
 • Generelt er prognosen for ein del matvareallergiar, spesielt allergi mot mjølk og egg, så god at det er fornuftig med regelmessig oppfølging hos lege til ein ser at dette går over.  Slik kan barnet unngå å ha spesialdiett lengre enn naudsynt.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon - på telefon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Foreldre/føresette kan følge barnet til time på poliklinikken

​Foreldre/føresette kan følge barnet til time på poliklinikken. På grunn av at ein stor del av pasientane hos oss ikkje er vaksinerte og vi forventar ei stor auke i luftvegsinfeksjonar denne hausten/vinteren, er det ikkje moglegheit for andre til å bli med. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Relaterte nyheiter

Fann du det du leita etter?