HELSENORGE

Antibiotikabehandling heime

Enkelte infeksjonssjukdommar krev antibiotikabehandling i fleire veker. Ein berebar infusjonspumpe som kan gi antibiotika 24 timar i døgnet gir deg moglegheit til å fullføre antibiotikabehandling heime.