Helsenorge

Apnéskinne

Apnéskinne består av ein plastgom tilpassa tennene både i over- og underkjeven. Skinna held underkjeven stabilisert i noko fremskjøvet posisjon og sikrar dermed luftpassasje når ein søv.