Poliklinikk for hjartesjukdommar Ålesund

Arbeids-Ekg

Arbeids-Ekg gjev informasjon om hjartefunksjonen under belastning.

Ventetider

Innleiing

Dersom blodårane til hjartemuskelen er tronge, vil dette kunne oppdagast ved undersøkinga. Testen kan ellers nyttast til å finne ut om ein ved fysisk belastning kan provosere fram feilfunksjon ved hjarterytmen.


Arbeids-Ekg vert brukt for å diagnotisere hjartesjukdom, for å få opplysningar om kor alvorleg sjukdommen er og for å vurdere effekt av behandlinga.


 

Før

Ta gjerne med lette treningsklede og joggesko.

Unngå mat og tobakk dei siste 3 timane før testen.

Du kan ete ein lett frukost.

Dersom det ikkje er gjeve anna beskjed skal du ta medisinane dine som vanleg undersøkingsdagen. 

Under

Testen vert utført ved at du syklar på ergometersykkel eller gjeng på tredemølle. Gje beskjed til medisinsk poliklinikk dersom du har plagar som medfører at testen ikkje kan utførast ved ein av desse metodane, slik at planlegginga av undersøkinga kan tilretteleggast.

Ein skal halde mest mogleg jamt tempo under syklinga. I starten vil belasninga vere lett. Testmaskina aukar automatisk belastninga med jamne mellomrom.  

Målet er å teste inntil maksimal belastningskapasitet eller så nær maksimalt som mogleg. Testen avsluttast ved oppnådd maks belastningskapasitet eller dersom legen finn andre teikn der det er rett å stoppe testen, som for eksempel ved smerter i brystet.

Testen vert avslutta dersom du får smerter i brystet, eller dersom legen finn andre teikn der det vil vere rett å stoppe testen. For at testen skal bli best mogleg, er det viktig at du ikkje stoppar for tidleg.


Etter avslutta belastning, fortsetter registreringa i nokre minutt imens du får kvile på ein benk.


 

Etter

Vi ser helst at du ventar ca. 1/2 time etter testen før du reiser heim frå sjukehuset.

Testresultatet vil vere klart med det samme. For enktelte kan det vere nødvendig med ytterlegare vurderingar.

 

Fastlegen din får skriftleg resultat av testen og råd om vidare oppfølging.

Fastlegen din tar seg av den vidare oppfølginga.

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. 

Betalingsalternativ ved ankomst:  

  • Kontant betaling per time
  • Betaling med kort. Vel P-tid med god margin ved ankomst. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte betalinga ved å sette inn kortet igjen
  • Betaling med appen EasyPark

 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

På grunn av koronapandemien er kantina for tida kun open for tilsette i Helse Møre og Romsdal.

Kantina finn du i 1. etasje.

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

Kiosk
I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?