Arbeids EKG

Arbeids-ekg (elektrokardiogram) gir informasjon om hjartefunksjonen under belastning.

Innleiing

Dersom blodårene til hjartemuskelen er tronge, vil vi kunne oppdage det ved undersøkinga. Testen kan elles nyttast til å finne ut om ein ved fysisk belastning kan provosere fram feilfunksjon ved hjarterytmen.

Arbeids-ekg blir brukt for å diagnostisere hjartesjukdom, for å få opplysningar om kor alvorleg sjukdommen er og for å vurdere effekt av behandling.

Testen vert òg rutinemessig nytta etter hjarteinfarkt, hjarteoperasjonar og blokking av kransårer (PTCA). Den vert i tillegg brukt for å vurdere fysisk kapasitet.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Ta gjerne med lette treningsklede og joggesko.

Unngå mat og tobakk dei siste tre timane før testen.

Du kan ete ein lett frukost.

Dersom det ikkje er gitt anna beskjed skal du ta medisinane dine som vanleg undersøkingsdagen.

Under

Testen vert utført ved at du syklar på ergometersykkel.

Ein skal halde mest mogleg jamt tempo under syklinga. I starten er det lett. Kvart andre minutt aukar belastninga, slik at det blir tyngre å sykle.

Testen blir avslutta dersom du får smerter i brystet, eller legen finn andre teikn der det er rett å stoppe.

For at testen skal bli best mogleg, er det viktig at du ikkje stansar for tidleg. 

Du får kvile på ein benk til eventuelle brystsmerter har gått over. 

Etter

Vi ser helst at du ventar om lag ein halv time etter testen før du reiser heim frå sjukehuset.


Fastlegen din får skriftleg resultat av testen og råd om kva som bør gjerast, og tar seg av den vidare oppfølginga.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?