Atopisk eksem

Atopisk eksem er den vanlegaste eksemforma hos barn og kan ramme opp til 20 prosent av barn i førskulealder. Dei fleste får symptom på hudsjukdommen før fylte to år, mange får plager allereie i spedbarnsalder. Mange blir kvitt plagene før dei blir vaksne. Hos enkelte blussar sjukdommen opp igjen i tenåra. Enkelte vil ha eksemplager livet ut. Personar som har hatt atopisk eksem som barn er spesielt utsette for å få handeksem som vaksne.