HELSENORGE

Behandling av solskada hud

Dagslys-PDT (fotodynamisk behandling) er ei ikkje-kirurgisk behandling av solskada hud. Målet med behandlinga er å øydelegge solskada hudceller.