Biopsi

Vevsprøve inneber at ein tek ut ein liten bit vev for å kartlegge ein diagnose. Dette kan utførast ved bruk av hjelpemiddel som CT, ultralyd eller gjennomlysing. Undersøkinga føregår ved at ei nål blir stukke gjennom huda.