Blodtrykksbehandling

I ein hyperakutt fase ved hjerneslag vil blodtrykket vere høgare enn vanleg. For at blodtrykket ikkje skal bli for høgt, vil det i nokre tilfelle vere behov for å senke blodtrykket. Du får då medikament for dette, anten intravenøst eller i tablettform. Blodtrykksverdiane for når behandlinga blir starta er ulik frå hjerneblødning, hjerneinfarkt, og om du får trombolyse eller ikkje.

Les meir om Hva er hjerneslag?
Informasjon frå helsenorge.no

Hva er hjerneslag?

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.

I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes det en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. De vanligste konsekvensene av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker.

Kan hjerneslag forebygges?

Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. Risikofaktorene kan du påvirke selv eller i samarbeid med fastlegen din.

Det er ikke mulig å fjerne risikoen for slag fullstendig, men om du klarer å leve litt sunnere kan risikoen reduseres. Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som for mange andre alvorlige sykdommer, som for eksempel en del krefttyper, demens og andre hjerte- og karsykdommer.

Dette kan du gjøre for å redusere risikoen for hjerneslag:

  • Mål blodtrykket hos legen din jevnlig og få behandling hvis det er for høyt.
  • Stump røyken hvis du røyker.
  • Følg kostrådene og pass særlig på å spise mer grønnsaker og mindre salt.
  • Husk Dine30 hver dag. Litt jevnlig trim er godt for det meste, og du trenger ikke trene systematisk.
  • Vær forsiktig med alkohol – særlig mange enheter på en gang.
  • Pass godt på og følg opp om du har diabetes, hjerteflimmer eller andre sykdommer du får behandling for.
Les meir om Hva er hjerneslag? (helsenorge.no)

1. Før

Behandlinga krev ingen førebuingar. Blodtrykket ditt blir målt hyppig i akuttfasen.

2. Under

Du får blodtrykksmedisinen i tablettform eller intravenøst via ein venekanyle i handa. Blodtrykket blir målt hyppig under behandlinga.

Dosering og varigheit av behandlinga varierer ut frå responsen blodtrykksmedisinen gir.

3. Etter

Vi måler framleis blodtrykket ditt etter behandlinga. Resultatet av målingane vil vere førande for vidare medisinering.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.