Blodtrykksregistrering i 24 timar

Poliklinikk for hjartesjukdommar Ålesund

24-timars blodtrykksregistrering er ein metode der blodtrykket ditt blir målt mens du er i normal aktivitet.

Innleiing

Det er på hjartepoliklinikken du får kobla på deg eit 24 timars blodtrykksapparat. Målingane blir utført for å finne ut av kva det daglege blodtrykket ditt er.

Det er ei rekke grunnar til at legen anbefalar å gjere ei slik døgnmåling. Mellom anna:

  • Usikkerheit om blodtrykket verkeleg er høgt.
  • Blodtrykket målt på legekontoret varierer mykje.
  • Legen ønskjer å sjå kor godt blodtrykksmedisinen verkar, og forsikre seg om at medisinen kontrollerar blodtrykket ditt gjennom heile døgnet.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

  • Ta gjerne på ein t-skjorte som du kan bruke under heile registreringsperioden. Utstyret blir montert delvis utanpå denne.
  • Du skal fortsette å ta medisinane dine som vanleg.

Under

Utstyret består av ein blodtrykksmansjett som blir festa på venstre arm. Denne er kopla med ein slange til eit lite apparat (10 x 10 cm), som du ber med deg i ei veske. Dette apparatet er på førehand programmert til å ta fleire blodtrykksmålingar gjennom døgnet. Mest vanlege intervall er to gonger i timen om dagen/kvelden, og ein gong i timen om natta. Den tida du går med blodtrykksapparatet, skal du ha så normal aktivitet som mogleg. 

Etter

Dagen etter blir apparatet kopla av og registreringa spelt av. Det skriftlege resultatet blir vurdert av ein lege. Du får svaret av fastlegen din, eller behandlande lege på sjukehuset dersom du er innlagt.

Kontaktinformasjon

Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesund
Oppmøte
Møt på hjartemedisinsk poliklinikk i 1. etasje, ikkje langt frå apoteket.
Besøkstider
måndag Kl. 08.00 - 16.00
tysdag - fredag Kl. 08.00 - 16.00
laurdag - sundag Stengt
Telefon
70 10 53 90
måndag - fredag Kl. 08.00 - 12.00 og 14.00 - 15.30
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?