CPAP-behandling

For mange pasientar med pustestopp under søvn (søvnapne), er dette skylda dette trange luftvegar i nase og svelg (obstruktiv søvnapne/OSA). Den mest effektive behandlinga er PAP/CPAP levert av ein kompressor kopla til nase/ansikt med ein maske og luftslange. Det positive lufttrykket når frem til svelget og held luftvegane opne gjennom natta. Behandlinga krev eigeninnsats for å etablere gode vaner. Dette inneber dagleg påmontering og reingjering av utstyret. Mange treng fleire veker for å bli komfortable med behandlinga.