Helsenorge

CPAP-behandling

Dei fleste med moderat og alvorleg obstruktiv søvnapné (minst 15 pustestopp per time) vil trenge behandling med CPAP.