HELSENORGE

CPAP-behandling

Den mest effektive behandlinga av obstruktiv søvnapné (OSA) er PAP levert av ein kompressor kopla til nase/ansikt med ein maske og luftslange. Det positive lufttrykket når frem til svelget og held luftvegane opne gjennom natta. Behandlinga krev eigeninnsats inntil gode vaner for dagleg påmontering og reingjering av utstyret er etablert. Mange trenger fleire veker for å bli komfortable med behandlinga.