HELSENORGE
CT Caput

CT av hovudet

CT er ei røntgenundersøking der vi tar tverrsnittbilete av aktuelle område i kroppen.