HELSENORGE
CT Abdomen/bekken

CT av mage

CT er ei røntgenundersøking der vi tar tverrsnittbilete av aktuelle område i kroppen.