HELSENORGE

CT av nyrer/urinvegar

CT er ei røntgenundersøking der vi tar tverrsnittbilete av aktuelle område i kroppen.