CT-undersøking

CT er ei røntgenundersøking der vi tar tverrsnittbilete av aktuelle område i kroppen.