HELSENORGE

Curettage (skraping)

Curettage betyr skraping og er ein metode som blir brukt til å fjerne svulstar i huda. Metoden blir ofte kombinert med brenning av sårflata (elektrokoagulasjon).