Dopamintransporter scintigrafi

DaTSCAN - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen

Undersøkinga blir gjort for å kunne vise forandringar i hjernens dopaminaktivitet. Desse forandringane kan oppstå til dømes ved Parkinsons sjukdom. Vi bruker eit sporstoff merka med ei lita mengde radioaktivitet for å kunne seie noko om dopaminaktiviteten i hjernen. Vi bruker eit gammakamera eller ein SPECT/CT for å ta bilda.